Language
KVKK

Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu

GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede “yazılı” olarak şirketimize yapılacak başvurular, aşağıda yer alan formun çıktısı alınarak;

Başvuru Yöntemi       

Başvurunun Yapılacağı Adres

 

 

Şahsen Yazılı Başvuru

Halil Rıfat Paşa Mh. Yüzer Havuz Sk. No: 5-9 Şişli / İstanbul

 

 

Noter Aracılığı İle Başvuru

Halil Rıfat Paşa Mh. Yüzer Havuz Sk. No: 5-9 Şişli / İstanbul

 

 

Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanarak kayıtlı
elektronik posta(KEP)adresimize başvuru

ersekabloas@hs01.kep.tr

 

 

Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemde kayıtlı bulunan
elektronik posta adresimize başvuru

info@ersekablo.com.tr


tarafımıza iletilebilecektir. Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

Erse Kablo
Türkçe English
KVKK

Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu

GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede “yazılı” olarak şirketimize yapılacak başvurular, aşağıda yer alan formun çıktısı alınarak;

Başvuru Yöntemi       

Başvurunun Yapılacağı Adres

 

 

Şahsen Yazılı Başvuru

Halil Rıfat Paşa Mh. Yüzer Havuz Sk. No: 5-9 Şişli / İstanbul

 

 

Noter Aracılığı İle Başvuru

Halil Rıfat Paşa Mh. Yüzer Havuz Sk. No: 5-9 Şişli / İstanbul

 

 

Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanarak kayıtlı
elektronik posta(KEP)adresimize başvuru

ersekabloas@hs01.kep.tr

 

 

Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemde kayıtlı bulunan
elektronik posta adresimize başvuru

info@ersekablo.com.tr


tarafımıza iletilebilecektir. Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

Türkçe English
Erse Kablo
KVKK

Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu

GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede “yazılı” olarak şirketimize yapılacak başvurular, aşağıda yer alan formun çıktısı alınarak;

Başvuru Yöntemi       

Başvurunun Yapılacağı Adres

 

 

Şahsen Yazılı Başvuru

Halil Rıfat Paşa Mh. Yüzer Havuz Sk. No: 5-9 Şişli / İstanbul

 

 

Noter Aracılığı İle Başvuru

Halil Rıfat Paşa Mh. Yüzer Havuz Sk. No: 5-9 Şişli / İstanbul

 

 

Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanarak kayıtlı
elektronik posta(KEP)adresimize başvuru

ersekabloas@hs01.kep.tr

 

 

Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemde kayıtlı bulunan
elektronik posta adresimize başvuru

info@ersekablo.com.tr


tarafımıza iletilebilecektir. Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

Türkçe English
Erse Kablo
KVKK

Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu

GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede “yazılı” olarak şirketimize yapılacak başvurular, aşağıda yer alan formun çıktısı alınarak;

Başvuru Yöntemi       

Başvurunun Yapılacağı Adres

 

 

Şahsen Yazılı Başvuru

Halil Rıfat Paşa Mh. Yüzer Havuz Sk. No: 5-9 Şişli / İstanbul

 

 

Noter Aracılığı İle Başvuru

Halil Rıfat Paşa Mh. Yüzer Havuz Sk. No: 5-9 Şişli / İstanbul

 

 

Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanarak kayıtlı
elektronik posta(KEP)adresimize başvuru

ersekabloas@hs01.kep.tr

 

 

Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemde kayıtlı bulunan
elektronik posta adresimize başvuru

info@ersekablo.com.tr


tarafımıza iletilebilecektir. Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

Erse Kablo Erse Kablo Erse Kablo Erse Kablo Erse Kablo Erse Kablo