Language
KURUMSAL
Ana Sayfa >  Entegre Yönetim Sistemleri Politikası > 

Entegre Yönetim Sistemleri Politikası

Erse Kablo olarak vizyon, misyon ve kurumsal değerlerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz Entegre Yönetim Sistemi Politikamız ile çalışanlarımıza sağlıklı,  güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı, tüm süreçlerimizde Kalite, Çevre, İSG ve Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemleri prensip ve gerekliliklerini dikkate almayı, yasal gerekliliklere uygun hareket etmeyi ve kendimizi sürekli geliştirmeyi amaçlıyoruz.
 
Bu amaç doğrultusunda;
 
• Faaliyet alanımız kapsamında tüm süreçlerimizde birincil ve ikincil mevzuat şartlarına, müşteri şart ve isteklerine, paydaşlarımızla imzalanan anlaşmalara uymayı,
 
• Çalışanlarımızın müşteri memnuniyeti, kalite, çevre ve iş güvenliği ile ilgili farkındalıklarının sürekliliğini sağlamayı, 
 
• Süreç bazlı ve risk odaklı düşünmeyi,
 
• Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarını ve fırsatları kurumsal risk yönetimi yaklaşımı ile ele almayı, değerlendirmeyi, izlemeyi ve gerektiğinde aksiyonlar almayı,
 
• Müşteri odaklı olup beklentilerini karşılamada sürekliliği sağlamayı ve müşteri şikayetlerini etkin olarak ele almayı,
 
• Eğitime önem vererek sürekli öğrenen, gelişen ve paylaşan bir organizasyon oluşturmayı,
 
• Çalışanlarımızın eğitimlerinin devamlılığını sağlamak ve kalite sorumluluğu bilincini yerleştirmek, performans ve verimlilik üzerine odaklanarak çalışanlarımızın yeni fikirler üretmeleri konusunda cesaretlendirmeyi,
 
• İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu ilkesi ile çalışanlarımızın sağlığını etkileyebilecek tehlikeleri ortadan kaldırmayı, mümkün olmadığı durumlarda riski değerlendirerek etkilerini en aza indirecek kontrol sistemlerini kurmayı, işletmeyi,
 
• Tedarikçilerimiz, müşterilerimiz, ziyaretçilerimiz, stajyerlerimiz gibi etkileşim içinde bulunduğumuz tüm kişi ve kuruluşların sağlık, emniyet ve güvenliğine azami önemi göstermeyi,

• Atıkları azaltmayı, geri dönüşüm oranını artırmayı, doğal kaynakların kullanımını azaltmayı,
 
• Çevre dostu ve enerji verimli ürün ve hizmetler tercih ederek çevreyi korumayı,
 
• Acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanmayı,
 
• Bilginin güvenliğini sağlamayı ve bu kapsamdaki faaliyetleri yapmayı,
 
• Yenilikçi yaklaşımla teknolojik gelişmeleri takip etmeyi, ürün / proseslerimizde tasarım ve geliştirme çalışmaları yapmayı, iş ortaklarımız ve tedarikçilerimizle karşılıklı fayda prensibi ile sürdürülebilir büyümeyi sağlamayı,
 
taahhüt ve beyan ederiz.
 
Genel Müdür
Selami Sivritepe
 
Erse Kablo
Türkçe English
KURUMSAL

Entegre Yönetim Sistemleri Politikası

Erse Kablo olarak vizyon, misyon ve kurumsal değerlerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz Entegre Yönetim Sistemi Politikamız ile çalışanlarımıza sağlıklı,  güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı, tüm süreçlerimizde Kalite, Çevre, İSG ve Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemleri prensip ve gerekliliklerini dikkate almayı, yasal gerekliliklere uygun hareket etmeyi ve kendimizi sürekli geliştirmeyi amaçlıyoruz.
 
Bu amaç doğrultusunda;
 
• Faaliyet alanımız kapsamında tüm süreçlerimizde birincil ve ikincil mevzuat şartlarına, müşteri şart ve isteklerine, paydaşlarımızla imzalanan anlaşmalara uymayı,
 
• Çalışanlarımızın müşteri memnuniyeti, kalite, çevre ve iş güvenliği ile ilgili farkındalıklarının sürekliliğini sağlamayı, 
 
• Süreç bazlı ve risk odaklı düşünmeyi,
 
• Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarını ve fırsatları kurumsal risk yönetimi yaklaşımı ile ele almayı, değerlendirmeyi, izlemeyi ve gerektiğinde aksiyonlar almayı,
 
• Müşteri odaklı olup beklentilerini karşılamada sürekliliği sağlamayı ve müşteri şikayetlerini etkin olarak ele almayı,
 
• Eğitime önem vererek sürekli öğrenen, gelişen ve paylaşan bir organizasyon oluşturmayı,
 
• Çalışanlarımızın eğitimlerinin devamlılığını sağlamak ve kalite sorumluluğu bilincini yerleştirmek, performans ve verimlilik üzerine odaklanarak çalışanlarımızın yeni fikirler üretmeleri konusunda cesaretlendirmeyi,
 
• İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu ilkesi ile çalışanlarımızın sağlığını etkileyebilecek tehlikeleri ortadan kaldırmayı, mümkün olmadığı durumlarda riski değerlendirerek etkilerini en aza indirecek kontrol sistemlerini kurmayı, işletmeyi,
 
• Tedarikçilerimiz, müşterilerimiz, ziyaretçilerimiz, stajyerlerimiz gibi etkileşim içinde bulunduğumuz tüm kişi ve kuruluşların sağlık, emniyet ve güvenliğine azami önemi göstermeyi,

• Atıkları azaltmayı, geri dönüşüm oranını artırmayı, doğal kaynakların kullanımını azaltmayı,
 
• Çevre dostu ve enerji verimli ürün ve hizmetler tercih ederek çevreyi korumayı,
 
• Acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanmayı,
 
• Bilginin güvenliğini sağlamayı ve bu kapsamdaki faaliyetleri yapmayı,
 
• Yenilikçi yaklaşımla teknolojik gelişmeleri takip etmeyi, ürün / proseslerimizde tasarım ve geliştirme çalışmaları yapmayı, iş ortaklarımız ve tedarikçilerimizle karşılıklı fayda prensibi ile sürdürülebilir büyümeyi sağlamayı,
 
taahhüt ve beyan ederiz.
 
Genel Müdür
Selami Sivritepe
 
Türkçe English
Erse Kablo
KURUMSAL

Entegre Yönetim Sistemleri Politikası

Erse Kablo olarak vizyon, misyon ve kurumsal değerlerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz Entegre Yönetim Sistemi Politikamız ile çalışanlarımıza sağlıklı,  güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı, tüm süreçlerimizde Kalite, Çevre, İSG ve Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemleri prensip ve gerekliliklerini dikkate almayı, yasal gerekliliklere uygun hareket etmeyi ve kendimizi sürekli geliştirmeyi amaçlıyoruz.
 
Bu amaç doğrultusunda;
 
• Faaliyet alanımız kapsamında tüm süreçlerimizde birincil ve ikincil mevzuat şartlarına, müşteri şart ve isteklerine, paydaşlarımızla imzalanan anlaşmalara uymayı,
 
• Çalışanlarımızın müşteri memnuniyeti, kalite, çevre ve iş güvenliği ile ilgili farkındalıklarının sürekliliğini sağlamayı, 
 
• Süreç bazlı ve risk odaklı düşünmeyi,
 
• Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarını ve fırsatları kurumsal risk yönetimi yaklaşımı ile ele almayı, değerlendirmeyi, izlemeyi ve gerektiğinde aksiyonlar almayı,
 
• Müşteri odaklı olup beklentilerini karşılamada sürekliliği sağlamayı ve müşteri şikayetlerini etkin olarak ele almayı,
 
• Eğitime önem vererek sürekli öğrenen, gelişen ve paylaşan bir organizasyon oluşturmayı,
 
• Çalışanlarımızın eğitimlerinin devamlılığını sağlamak ve kalite sorumluluğu bilincini yerleştirmek, performans ve verimlilik üzerine odaklanarak çalışanlarımızın yeni fikirler üretmeleri konusunda cesaretlendirmeyi,
 
• İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu ilkesi ile çalışanlarımızın sağlığını etkileyebilecek tehlikeleri ortadan kaldırmayı, mümkün olmadığı durumlarda riski değerlendirerek etkilerini en aza indirecek kontrol sistemlerini kurmayı, işletmeyi,
 
• Tedarikçilerimiz, müşterilerimiz, ziyaretçilerimiz, stajyerlerimiz gibi etkileşim içinde bulunduğumuz tüm kişi ve kuruluşların sağlık, emniyet ve güvenliğine azami önemi göstermeyi,

• Atıkları azaltmayı, geri dönüşüm oranını artırmayı, doğal kaynakların kullanımını azaltmayı,
 
• Çevre dostu ve enerji verimli ürün ve hizmetler tercih ederek çevreyi korumayı,
 
• Acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanmayı,
 
• Bilginin güvenliğini sağlamayı ve bu kapsamdaki faaliyetleri yapmayı,
 
• Yenilikçi yaklaşımla teknolojik gelişmeleri takip etmeyi, ürün / proseslerimizde tasarım ve geliştirme çalışmaları yapmayı, iş ortaklarımız ve tedarikçilerimizle karşılıklı fayda prensibi ile sürdürülebilir büyümeyi sağlamayı,
 
taahhüt ve beyan ederiz.
 
Genel Müdür
Selami Sivritepe
 
Türkçe English
Erse Kablo
KURUMSAL

Entegre Yönetim Sistemleri Politikası

Erse Kablo olarak vizyon, misyon ve kurumsal değerlerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz Entegre Yönetim Sistemi Politikamız ile çalışanlarımıza sağlıklı,  güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı, tüm süreçlerimizde Kalite, Çevre, İSG ve Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemleri prensip ve gerekliliklerini dikkate almayı, yasal gerekliliklere uygun hareket etmeyi ve kendimizi sürekli geliştirmeyi amaçlıyoruz.
 
Bu amaç doğrultusunda;
 
• Faaliyet alanımız kapsamında tüm süreçlerimizde birincil ve ikincil mevzuat şartlarına, müşteri şart ve isteklerine, paydaşlarımızla imzalanan anlaşmalara uymayı,
 
• Çalışanlarımızın müşteri memnuniyeti, kalite, çevre ve iş güvenliği ile ilgili farkındalıklarının sürekliliğini sağlamayı, 
 
• Süreç bazlı ve risk odaklı düşünmeyi,
 
• Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarını ve fırsatları kurumsal risk yönetimi yaklaşımı ile ele almayı, değerlendirmeyi, izlemeyi ve gerektiğinde aksiyonlar almayı,
 
• Müşteri odaklı olup beklentilerini karşılamada sürekliliği sağlamayı ve müşteri şikayetlerini etkin olarak ele almayı,
 
• Eğitime önem vererek sürekli öğrenen, gelişen ve paylaşan bir organizasyon oluşturmayı,
 
• Çalışanlarımızın eğitimlerinin devamlılığını sağlamak ve kalite sorumluluğu bilincini yerleştirmek, performans ve verimlilik üzerine odaklanarak çalışanlarımızın yeni fikirler üretmeleri konusunda cesaretlendirmeyi,
 
• İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu ilkesi ile çalışanlarımızın sağlığını etkileyebilecek tehlikeleri ortadan kaldırmayı, mümkün olmadığı durumlarda riski değerlendirerek etkilerini en aza indirecek kontrol sistemlerini kurmayı, işletmeyi,
 
• Tedarikçilerimiz, müşterilerimiz, ziyaretçilerimiz, stajyerlerimiz gibi etkileşim içinde bulunduğumuz tüm kişi ve kuruluşların sağlık, emniyet ve güvenliğine azami önemi göstermeyi,

• Atıkları azaltmayı, geri dönüşüm oranını artırmayı, doğal kaynakların kullanımını azaltmayı,
 
• Çevre dostu ve enerji verimli ürün ve hizmetler tercih ederek çevreyi korumayı,
 
• Acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanmayı,
 
• Bilginin güvenliğini sağlamayı ve bu kapsamdaki faaliyetleri yapmayı,
 
• Yenilikçi yaklaşımla teknolojik gelişmeleri takip etmeyi, ürün / proseslerimizde tasarım ve geliştirme çalışmaları yapmayı, iş ortaklarımız ve tedarikçilerimizle karşılıklı fayda prensibi ile sürdürülebilir büyümeyi sağlamayı,
 
taahhüt ve beyan ederiz.
 
Genel Müdür
Selami Sivritepe
 
Erse Kablo Erse Kablo Erse Kablo Erse Kablo Erse Kablo Erse Kablo