Language
CPR
Ana Sayfa >  Amaç / Kapsam > 

Amaç / Kapsam

Amaç
CPR (Construction Products Regulation), Yapı Malzemeleri Yönetmeliği anlamına gelen,  Avrupa Birliği’nde yapı ürünlerinin serbest dolaşımını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. CPR yapı ürünlerinin performans beyanları, buna bağlı olarak CE işaretlemesi, piyasaya sürülmesi ve performans devamlılığının sağlanması ile ilgili kuralları belirlemektedir.
 
Kapsam
Kablo sektörü için CPR, bina ve altyapı dahil olmak üzere, herhangi bir yapıda bulunan sabit tesisatlarda kullanılan güç, kontrol ve haberleşme kablolarının yangına tepki ve yangına dayanım performansı ile beraber tehlikeli madde açığa çıkması gerekliliklerini içerir. Bununla birlikte, yapılarda kullanılan kabloların yangına karşı performans beyanlarını ve CE işaretlemesini zorunlu kılar.
Kablolarda CPR’ın temel gerekleri:
1. Yangına Tepki Performansı (Reaction to Fire)
2. Yangına Dayanım Performansı (Resistance to Fire )
3. Tehlikeli Madde Açığa Çıkması (Release of Dangerous Substances)
EN 50575  yangına tepki performansı ile ilgilidir. Devamında yangına dayanım performansı standardı olan EN 50577 yayımlanmıştır. Ancak yürürlüğe girmesi ile ilgili net tarih belirlenmemiştir.
 

Erse Kablo
Türkçe English
CPR

Amaç / Kapsam

Amaç
CPR (Construction Products Regulation), Yapı Malzemeleri Yönetmeliği anlamına gelen,  Avrupa Birliği’nde yapı ürünlerinin serbest dolaşımını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. CPR yapı ürünlerinin performans beyanları, buna bağlı olarak CE işaretlemesi, piyasaya sürülmesi ve performans devamlılığının sağlanması ile ilgili kuralları belirlemektedir.
 
Kapsam
Kablo sektörü için CPR, bina ve altyapı dahil olmak üzere, herhangi bir yapıda bulunan sabit tesisatlarda kullanılan güç, kontrol ve haberleşme kablolarının yangına tepki ve yangına dayanım performansı ile beraber tehlikeli madde açığa çıkması gerekliliklerini içerir. Bununla birlikte, yapılarda kullanılan kabloların yangına karşı performans beyanlarını ve CE işaretlemesini zorunlu kılar.
Kablolarda CPR’ın temel gerekleri:
1. Yangına Tepki Performansı (Reaction to Fire)
2. Yangına Dayanım Performansı (Resistance to Fire )
3. Tehlikeli Madde Açığa Çıkması (Release of Dangerous Substances)
EN 50575  yangına tepki performansı ile ilgilidir. Devamında yangına dayanım performansı standardı olan EN 50577 yayımlanmıştır. Ancak yürürlüğe girmesi ile ilgili net tarih belirlenmemiştir.
 

Türkçe English
Erse Kablo
CPR

Amaç / Kapsam

Amaç
CPR (Construction Products Regulation), Yapı Malzemeleri Yönetmeliği anlamına gelen,  Avrupa Birliği’nde yapı ürünlerinin serbest dolaşımını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. CPR yapı ürünlerinin performans beyanları, buna bağlı olarak CE işaretlemesi, piyasaya sürülmesi ve performans devamlılığının sağlanması ile ilgili kuralları belirlemektedir.
 
Kapsam
Kablo sektörü için CPR, bina ve altyapı dahil olmak üzere, herhangi bir yapıda bulunan sabit tesisatlarda kullanılan güç, kontrol ve haberleşme kablolarının yangına tepki ve yangına dayanım performansı ile beraber tehlikeli madde açığa çıkması gerekliliklerini içerir. Bununla birlikte, yapılarda kullanılan kabloların yangına karşı performans beyanlarını ve CE işaretlemesini zorunlu kılar.
Kablolarda CPR’ın temel gerekleri:
1. Yangına Tepki Performansı (Reaction to Fire)
2. Yangına Dayanım Performansı (Resistance to Fire )
3. Tehlikeli Madde Açığa Çıkması (Release of Dangerous Substances)
EN 50575  yangına tepki performansı ile ilgilidir. Devamında yangına dayanım performansı standardı olan EN 50577 yayımlanmıştır. Ancak yürürlüğe girmesi ile ilgili net tarih belirlenmemiştir.
 

Türkçe English
Erse Kablo
CPR

Amaç / Kapsam

Amaç
CPR (Construction Products Regulation), Yapı Malzemeleri Yönetmeliği anlamına gelen,  Avrupa Birliği’nde yapı ürünlerinin serbest dolaşımını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. CPR yapı ürünlerinin performans beyanları, buna bağlı olarak CE işaretlemesi, piyasaya sürülmesi ve performans devamlılığının sağlanması ile ilgili kuralları belirlemektedir.
 
Kapsam
Kablo sektörü için CPR, bina ve altyapı dahil olmak üzere, herhangi bir yapıda bulunan sabit tesisatlarda kullanılan güç, kontrol ve haberleşme kablolarının yangına tepki ve yangına dayanım performansı ile beraber tehlikeli madde açığa çıkması gerekliliklerini içerir. Bununla birlikte, yapılarda kullanılan kabloların yangına karşı performans beyanlarını ve CE işaretlemesini zorunlu kılar.
Kablolarda CPR’ın temel gerekleri:
1. Yangına Tepki Performansı (Reaction to Fire)
2. Yangına Dayanım Performansı (Resistance to Fire )
3. Tehlikeli Madde Açığa Çıkması (Release of Dangerous Substances)
EN 50575  yangına tepki performansı ile ilgilidir. Devamında yangına dayanım performansı standardı olan EN 50577 yayımlanmıştır. Ancak yürürlüğe girmesi ile ilgili net tarih belirlenmemiştir.
 

Erse Kablo Erse Kablo Erse Kablo Erse Kablo Erse Kablo Erse Kablo