Language
CPR
Ana Sayfa >  Teknik Terimler > 

Teknik Terimler

AoC (Attestation of Conformity)   Uygunluk Teyidi
AVCP (Assessment and Verification of
Constancy of Performance) 
 Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması 
CE (Conformité Européenne)  Avrupa Birliği Uygunluk İşareti
CEN (European Committee for Standardization)  Avrupa Standardizasyon Komitesi
CPR (Construction Products Regulation)   Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
DoC (Decleration of Conformity)   Uyum Beyanı
DoP (Decleration of Performance)  Performans Beyanı
Euroclasses  Avrupa Sınıfları
EXAP (Extended Field of Application)   Genişletilmiş Uygulama (Ürün ailesi davranışını temsil eden tip adedinin azaltılması için kullanılan kurallardır.)
FIGRA (Fire Growth Rate Index)  Yangın Büyüme Hız İndisi
Flaming Droplets  Alevli Parçacık
FPC (Full Production Control)   Fabrika Üretim Kontrolü
FS (Flame Spread)  Alev Yayılımı
Harmonised Technical Specification  Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
HRR (Heat Release Rate)  Açığa Çıkan Isı Değeri
ISO (International Organization for Standardization)  Uluslararası Standartlar Teşkilâtı
LVD (Low Voltage Directive)  Alçak Gerilim Direktifi
NANDO (New Approach Notified and Designated Organizations)   Yeni Yaklaşım Onaylanmış Kuruluşlar Organizasyonu
Notified Body  Onaylı Kuruluş
Notified Testing Laboratory  Onaylı Test Laboratuvarı
NPD (No Performance Declared)  Performans Beyan Edilmemiştir
Product Contact Point for Construction  Yapı İşleri için Ürün İletişim Noktası
Reaction to Fire  Yangına Tepki
Resistance to Fire  Yangına Dayanım
SPR (Some Production Rate)  Duman Oluşum Değeri
THR (Total Heat Release)  Açığa Çıkan Toplam Isı
TSP (Total Smoke Production)  Toplam Duman Oluşumu
Erse Kablo
Türkçe English
CPR

Teknik Terimler

AoC (Attestation of Conformity)   Uygunluk Teyidi
AVCP (Assessment and Verification of
Constancy of Performance) 
 Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması 
CE (Conformité Européenne)  Avrupa Birliği Uygunluk İşareti
CEN (European Committee for Standardization)  Avrupa Standardizasyon Komitesi
CPR (Construction Products Regulation)   Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
DoC (Decleration of Conformity)   Uyum Beyanı
DoP (Decleration of Performance)  Performans Beyanı
Euroclasses  Avrupa Sınıfları
EXAP (Extended Field of Application)   Genişletilmiş Uygulama (Ürün ailesi davranışını temsil eden tip adedinin azaltılması için kullanılan kurallardır.)
FIGRA (Fire Growth Rate Index)  Yangın Büyüme Hız İndisi
Flaming Droplets  Alevli Parçacık
FPC (Full Production Control)   Fabrika Üretim Kontrolü
FS (Flame Spread)  Alev Yayılımı
Harmonised Technical Specification  Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
HRR (Heat Release Rate)  Açığa Çıkan Isı Değeri
ISO (International Organization for Standardization)  Uluslararası Standartlar Teşkilâtı
LVD (Low Voltage Directive)  Alçak Gerilim Direktifi
NANDO (New Approach Notified and Designated Organizations)   Yeni Yaklaşım Onaylanmış Kuruluşlar Organizasyonu
Notified Body  Onaylı Kuruluş
Notified Testing Laboratory  Onaylı Test Laboratuvarı
NPD (No Performance Declared)  Performans Beyan Edilmemiştir
Product Contact Point for Construction  Yapı İşleri için Ürün İletişim Noktası
Reaction to Fire  Yangına Tepki
Resistance to Fire  Yangına Dayanım
SPR (Some Production Rate)  Duman Oluşum Değeri
THR (Total Heat Release)  Açığa Çıkan Toplam Isı
TSP (Total Smoke Production)  Toplam Duman Oluşumu
Türkçe English
Erse Kablo
CPR

Teknik Terimler

AoC (Attestation of Conformity)   Uygunluk Teyidi
AVCP (Assessment and Verification of
Constancy of Performance) 
 Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması 
CE (Conformité Européenne)  Avrupa Birliği Uygunluk İşareti
CEN (European Committee for Standardization)  Avrupa Standardizasyon Komitesi
CPR (Construction Products Regulation)   Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
DoC (Decleration of Conformity)   Uyum Beyanı
DoP (Decleration of Performance)  Performans Beyanı
Euroclasses  Avrupa Sınıfları
EXAP (Extended Field of Application)   Genişletilmiş Uygulama (Ürün ailesi davranışını temsil eden tip adedinin azaltılması için kullanılan kurallardır.)
FIGRA (Fire Growth Rate Index)  Yangın Büyüme Hız İndisi
Flaming Droplets  Alevli Parçacık
FPC (Full Production Control)   Fabrika Üretim Kontrolü
FS (Flame Spread)  Alev Yayılımı
Harmonised Technical Specification  Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
HRR (Heat Release Rate)  Açığa Çıkan Isı Değeri
ISO (International Organization for Standardization)  Uluslararası Standartlar Teşkilâtı
LVD (Low Voltage Directive)  Alçak Gerilim Direktifi
NANDO (New Approach Notified and Designated Organizations)   Yeni Yaklaşım Onaylanmış Kuruluşlar Organizasyonu
Notified Body  Onaylı Kuruluş
Notified Testing Laboratory  Onaylı Test Laboratuvarı
NPD (No Performance Declared)  Performans Beyan Edilmemiştir
Product Contact Point for Construction  Yapı İşleri için Ürün İletişim Noktası
Reaction to Fire  Yangına Tepki
Resistance to Fire  Yangına Dayanım
SPR (Some Production Rate)  Duman Oluşum Değeri
THR (Total Heat Release)  Açığa Çıkan Toplam Isı
TSP (Total Smoke Production)  Toplam Duman Oluşumu
Türkçe English
Erse Kablo
CPR

Teknik Terimler

AoC (Attestation of Conformity)   Uygunluk Teyidi
AVCP (Assessment and Verification of
Constancy of Performance) 
 Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması 
CE (Conformité Européenne)  Avrupa Birliği Uygunluk İşareti
CEN (European Committee for Standardization)  Avrupa Standardizasyon Komitesi
CPR (Construction Products Regulation)   Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
DoC (Decleration of Conformity)   Uyum Beyanı
DoP (Decleration of Performance)  Performans Beyanı
Euroclasses  Avrupa Sınıfları
EXAP (Extended Field of Application)   Genişletilmiş Uygulama (Ürün ailesi davranışını temsil eden tip adedinin azaltılması için kullanılan kurallardır.)
FIGRA (Fire Growth Rate Index)  Yangın Büyüme Hız İndisi
Flaming Droplets  Alevli Parçacık
FPC (Full Production Control)   Fabrika Üretim Kontrolü
FS (Flame Spread)  Alev Yayılımı
Harmonised Technical Specification  Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
HRR (Heat Release Rate)  Açığa Çıkan Isı Değeri
ISO (International Organization for Standardization)  Uluslararası Standartlar Teşkilâtı
LVD (Low Voltage Directive)  Alçak Gerilim Direktifi
NANDO (New Approach Notified and Designated Organizations)   Yeni Yaklaşım Onaylanmış Kuruluşlar Organizasyonu
Notified Body  Onaylı Kuruluş
Notified Testing Laboratory  Onaylı Test Laboratuvarı
NPD (No Performance Declared)  Performans Beyan Edilmemiştir
Product Contact Point for Construction  Yapı İşleri için Ürün İletişim Noktası
Reaction to Fire  Yangına Tepki
Resistance to Fire  Yangına Dayanım
SPR (Some Production Rate)  Duman Oluşum Değeri
THR (Total Heat Release)  Açığa Çıkan Toplam Isı
TSP (Total Smoke Production)  Toplam Duman Oluşumu
Erse Kablo Erse Kablo Erse Kablo Erse Kablo Erse Kablo Erse Kablo