Language
CPR
Ana Sayfa >  Performans Beyanı (dop) / Ce İşaretlemesi Ve Etiketi > 

Performans Beyanı (DoP) / CE İşaretlemesi ve Etiketi

Her firma, EN 50575 standardı kapsamındaki ürününü, ilgili pazara sürmeden önce, yasal olarak Performans Beyanı (DoP) düzenlemek zorundadır. 

DoP, CPR`ın kapsadığı her ürün için üreticinin hazırladığı bir belgedir. 

Bu belgede:
• DoP numarası (Üretici tarafından verilecek)
• Özgün ürün-tipi tanımlama kodu (Üretici tarafından verilecek)
• Kullanım amacı
• Üreticinin adı, tescilli ticari adı veya markası ve iletişim bilgileri
• Performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemin numarası
• Onaylanmış kuruluşun kimlik numarası
• Beyan edilen performans
• İmza (Üretici adına imzaya yetkili)
Performans Beyanı (DoP), her ürün tipi için  bulundurulmalıdır ve kullanıcılara ulaşılabilir olmalıdır. Üretimin bitmesi durumunda, üretimin bittiği tarihten itibaren 10 yıl boyunca arşivlenmelidir.


Kablolar için, daha önce Avrupa Birliği’nde dolaşım için sadece LVD (Low Voltage Directive)’ye göre CE uygunluk deklarasyonu ve bu direktif için üreticinin uygunluk beyanı kabul edilirken, CPR sonrasında, malzemelere CE işareti iliştirilebilmesi için Yangına Tepki Performans Beyanı (DoP) da gerekli hale gelmiştir. 


CPR kapsamında, EN 50575 standardı, ürün etiketlerine yapılacak olan CE işaretlemesinde belirlenen bilgilerin neler olduğu ve hangi formatta olacağını belirlemektedir.
• CE işareti
• Onaylı kuruluş tanımlama numarası
• Üretici adı ve adresi
• CE işaretinin ilk kullanıldığı yıl (iki hane)
• DoP numarası
• Referans gösterilen Avrupa Standardı
• Özgün ürün-tip numarası
• Avrupa standartlarına uygun kullanım amacı
• Performans sınıfı
• Tehlikeli madde salınımı


Erse Kablo
Türkçe English
CPR

Performans Beyanı (DoP) / CE İşaretlemesi ve Etiketi

Her firma, EN 50575 standardı kapsamındaki ürününü, ilgili pazara sürmeden önce, yasal olarak Performans Beyanı (DoP) düzenlemek zorundadır. 

DoP, CPR`ın kapsadığı her ürün için üreticinin hazırladığı bir belgedir. 

Bu belgede:
• DoP numarası (Üretici tarafından verilecek)
• Özgün ürün-tipi tanımlama kodu (Üretici tarafından verilecek)
• Kullanım amacı
• Üreticinin adı, tescilli ticari adı veya markası ve iletişim bilgileri
• Performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemin numarası
• Onaylanmış kuruluşun kimlik numarası
• Beyan edilen performans
• İmza (Üretici adına imzaya yetkili)
Performans Beyanı (DoP), her ürün tipi için  bulundurulmalıdır ve kullanıcılara ulaşılabilir olmalıdır. Üretimin bitmesi durumunda, üretimin bittiği tarihten itibaren 10 yıl boyunca arşivlenmelidir.


Kablolar için, daha önce Avrupa Birliği’nde dolaşım için sadece LVD (Low Voltage Directive)’ye göre CE uygunluk deklarasyonu ve bu direktif için üreticinin uygunluk beyanı kabul edilirken, CPR sonrasında, malzemelere CE işareti iliştirilebilmesi için Yangına Tepki Performans Beyanı (DoP) da gerekli hale gelmiştir. 


CPR kapsamında, EN 50575 standardı, ürün etiketlerine yapılacak olan CE işaretlemesinde belirlenen bilgilerin neler olduğu ve hangi formatta olacağını belirlemektedir.
• CE işareti
• Onaylı kuruluş tanımlama numarası
• Üretici adı ve adresi
• CE işaretinin ilk kullanıldığı yıl (iki hane)
• DoP numarası
• Referans gösterilen Avrupa Standardı
• Özgün ürün-tip numarası
• Avrupa standartlarına uygun kullanım amacı
• Performans sınıfı
• Tehlikeli madde salınımı


Türkçe English
Erse Kablo
CPR

Performans Beyanı (DoP) / CE İşaretlemesi ve Etiketi

Her firma, EN 50575 standardı kapsamındaki ürününü, ilgili pazara sürmeden önce, yasal olarak Performans Beyanı (DoP) düzenlemek zorundadır. 

DoP, CPR`ın kapsadığı her ürün için üreticinin hazırladığı bir belgedir. 

Bu belgede:
• DoP numarası (Üretici tarafından verilecek)
• Özgün ürün-tipi tanımlama kodu (Üretici tarafından verilecek)
• Kullanım amacı
• Üreticinin adı, tescilli ticari adı veya markası ve iletişim bilgileri
• Performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemin numarası
• Onaylanmış kuruluşun kimlik numarası
• Beyan edilen performans
• İmza (Üretici adına imzaya yetkili)
Performans Beyanı (DoP), her ürün tipi için  bulundurulmalıdır ve kullanıcılara ulaşılabilir olmalıdır. Üretimin bitmesi durumunda, üretimin bittiği tarihten itibaren 10 yıl boyunca arşivlenmelidir.


Kablolar için, daha önce Avrupa Birliği’nde dolaşım için sadece LVD (Low Voltage Directive)’ye göre CE uygunluk deklarasyonu ve bu direktif için üreticinin uygunluk beyanı kabul edilirken, CPR sonrasında, malzemelere CE işareti iliştirilebilmesi için Yangına Tepki Performans Beyanı (DoP) da gerekli hale gelmiştir. 


CPR kapsamında, EN 50575 standardı, ürün etiketlerine yapılacak olan CE işaretlemesinde belirlenen bilgilerin neler olduğu ve hangi formatta olacağını belirlemektedir.
• CE işareti
• Onaylı kuruluş tanımlama numarası
• Üretici adı ve adresi
• CE işaretinin ilk kullanıldığı yıl (iki hane)
• DoP numarası
• Referans gösterilen Avrupa Standardı
• Özgün ürün-tip numarası
• Avrupa standartlarına uygun kullanım amacı
• Performans sınıfı
• Tehlikeli madde salınımı


Türkçe English
Erse Kablo
CPR

Performans Beyanı (DoP) / CE İşaretlemesi ve Etiketi

Her firma, EN 50575 standardı kapsamındaki ürününü, ilgili pazara sürmeden önce, yasal olarak Performans Beyanı (DoP) düzenlemek zorundadır. 

DoP, CPR`ın kapsadığı her ürün için üreticinin hazırladığı bir belgedir. 

Bu belgede:
• DoP numarası (Üretici tarafından verilecek)
• Özgün ürün-tipi tanımlama kodu (Üretici tarafından verilecek)
• Kullanım amacı
• Üreticinin adı, tescilli ticari adı veya markası ve iletişim bilgileri
• Performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemin numarası
• Onaylanmış kuruluşun kimlik numarası
• Beyan edilen performans
• İmza (Üretici adına imzaya yetkili)
Performans Beyanı (DoP), her ürün tipi için  bulundurulmalıdır ve kullanıcılara ulaşılabilir olmalıdır. Üretimin bitmesi durumunda, üretimin bittiği tarihten itibaren 10 yıl boyunca arşivlenmelidir.


Kablolar için, daha önce Avrupa Birliği’nde dolaşım için sadece LVD (Low Voltage Directive)’ye göre CE uygunluk deklarasyonu ve bu direktif için üreticinin uygunluk beyanı kabul edilirken, CPR sonrasında, malzemelere CE işareti iliştirilebilmesi için Yangına Tepki Performans Beyanı (DoP) da gerekli hale gelmiştir. 


CPR kapsamında, EN 50575 standardı, ürün etiketlerine yapılacak olan CE işaretlemesinde belirlenen bilgilerin neler olduğu ve hangi formatta olacağını belirlemektedir.
• CE işareti
• Onaylı kuruluş tanımlama numarası
• Üretici adı ve adresi
• CE işaretinin ilk kullanıldığı yıl (iki hane)
• DoP numarası
• Referans gösterilen Avrupa Standardı
• Özgün ürün-tip numarası
• Avrupa standartlarına uygun kullanım amacı
• Performans sınıfı
• Tehlikeli madde salınımı


Erse Kablo Erse Kablo Erse Kablo Erse Kablo Erse Kablo Erse Kablo