Language
CPR
Ana Sayfa >  Ekonomik Aktörler / Yükümlülükler > 

Ekonomik Aktörler / Yükümlülükler

1. Üreticinin Sorumlulukları
İlgili standartlara uygun olarak performans beyanı düzenler ve ürünün beyan ettiği performansa uygun olduğuna ilişkin sorumluluğu üstlenir.
Performans beyanını elektronik veya yazılı kopyasını hazır bulundurur. Ürünün piyasaya arz edildiği tarihten itibaren 10 yıl boyunca belgelerin arşivlenmesini sağlar.
CE işaretini ve beraberindeki bilgileri standartlarda belirtilen formatta ürünün üzerine veya etiketine iliştirmekle yükümlüdür.
Üretimin sürekliliğini ve beyan edilen performansın doğruluğunu sağlamak, teknik şartname değişikliğini takip etmek, gerektiğinde bunları beyana yansıtmakla yükümlüdür.
Yetkili otoritelerle ve talepleri halinde işbirliği yapmakla yükümlüdür.
Geri çağırılan ve uygun olmayan ürünlere ilişkin tüm şikayet kayıtlarının tutulmasını ve dağıtıcıların geri çağırılan ürünlere ilişkin bilgilendirilmesini sağlar.

2. İthalatçı ve Dağıtıcı Sorumlulukları
İthalatçı ve dağıtıcının, ürünün tüm gerekliliklerinin üretici tarafından yerine getirilmiş olduğunu garanti etme yükümlülüğü vardır. Beyan edilen performansa uygun olmadığının değerlendirmesi durumunda ürünün piyasadan geri çekilmesini sağlar.
Dağıtıcı, yapı malzemesini piyasada bulundurmadan önce, gerektiği hallerde, ürünün CE işareti taşımasını, yönetmelik kapsamındaki gerekli belgelerin ürüne eşlik etmesini, güvenlik ve kullanım talimatlarının bulunmasını temin eder. 
Yapı malzemesinin depolama veya nakliye şartlarının, yapı malzemesinin Performans Beyanı (DoP)’na veya Yönetmelik kapsamındaki diğer gerekler ile uyumunu tehlikeye atmayacak gerekli tedbirlerin alınmasıyla yükümlüdür.
Yapı malzemelerini tedarik eden ve yapı malzemelerinin tedarik edildiği ekonomik aktörlerin iletişim bilgilerinin 10 yıl boyunca piyasa gözetim otoritesine sunulmasını sağlar.
Yetkili ulusal otorite tarafından talep edildiğinde ürün hakkındaki tüm gerekli bilgilerin sağlanmasını sağlar.

3. Son Kullanıcı Sorumlulukları
Son kullanıcılar, ortak Avrupa Sınıfı (Euroclasses) performanslarını bilmelidir. Herhangi bir ürünün performansı hakkında kaynak olarak, Performans Beyanı (DoP)’nı kullanabileceğini ve bu belgenin elektronik ortamda veya yazılı olarak erişilebilir olduğunu bilmekle yükümlüdür.
Tüm yapı uygulamalarında, ürün performanslarını göz önünde bulundurarak en uygun seçimi yapmalıdır. Belirli bir uygulama için bir ürünün doğru özelliklere sahip olduğunun garantisini verme yükümlülüğü tasarımcı, müteahhit ve yerel yönetimlerin sorumluluğundadır.
Uygulanabilir yasal gereklilikler hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
Mevcut Avrupa standartları ve uluslararası standartlarda tanımlanan performanslar ile ortak Avrupa Sınıfı (Euroclasses) performansları arasındaki ilişkiyi anlamalıdır ve CPR’da tesisatlandırmaya ilişkin herhangi bir değişiklik veya yeni bir gereklilik olmadığını bilmekle yükümlüdür.
Ulusal mevzuatları karşılamak koşuluyla tasarımcılar, şartname hazırlayanlar ve kullanıcılar yapı malzemelerinin performansları üzerinde kendi gerekliliklerini belirleyebilirler. Performans Beyanı (DoP)’nda yer alan teknik bilgiler, tasarımcılara ürünler arasında kıyaslama yapılabilme olanağı sağlar.

4. Düzenleyici ve Denetleyici Kurum Sorumlulukları
Türkiye için bu görev, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın sorumluluğundadır ve Bakanlık, kabloların yangına karşı gösterdiği performansların ulusal seviyede düzenlenmesine karar verir. Bakanlık, aynı zamanda ülkemizde yapı malzemeleri ile ilgili Ürün İrtibat Noktası’dır.
Herhangi bir yeni ulusal düzenlemede ortak Avrupa Sınıfı (Euroclasses) performanslarını kullanır. Hangi uygulamada hangi performans sınıfının geçerli olacağına karar verir.
Ulusal pazarda piyasa gözetim ve denetimini sağlar.

Erse Kablo
Türkçe English
CPR

Ekonomik Aktörler / Yükümlülükler

1. Üreticinin Sorumlulukları
İlgili standartlara uygun olarak performans beyanı düzenler ve ürünün beyan ettiği performansa uygun olduğuna ilişkin sorumluluğu üstlenir.
Performans beyanını elektronik veya yazılı kopyasını hazır bulundurur. Ürünün piyasaya arz edildiği tarihten itibaren 10 yıl boyunca belgelerin arşivlenmesini sağlar.
CE işaretini ve beraberindeki bilgileri standartlarda belirtilen formatta ürünün üzerine veya etiketine iliştirmekle yükümlüdür.
Üretimin sürekliliğini ve beyan edilen performansın doğruluğunu sağlamak, teknik şartname değişikliğini takip etmek, gerektiğinde bunları beyana yansıtmakla yükümlüdür.
Yetkili otoritelerle ve talepleri halinde işbirliği yapmakla yükümlüdür.
Geri çağırılan ve uygun olmayan ürünlere ilişkin tüm şikayet kayıtlarının tutulmasını ve dağıtıcıların geri çağırılan ürünlere ilişkin bilgilendirilmesini sağlar.

2. İthalatçı ve Dağıtıcı Sorumlulukları
İthalatçı ve dağıtıcının, ürünün tüm gerekliliklerinin üretici tarafından yerine getirilmiş olduğunu garanti etme yükümlülüğü vardır. Beyan edilen performansa uygun olmadığının değerlendirmesi durumunda ürünün piyasadan geri çekilmesini sağlar.
Dağıtıcı, yapı malzemesini piyasada bulundurmadan önce, gerektiği hallerde, ürünün CE işareti taşımasını, yönetmelik kapsamındaki gerekli belgelerin ürüne eşlik etmesini, güvenlik ve kullanım talimatlarının bulunmasını temin eder. 
Yapı malzemesinin depolama veya nakliye şartlarının, yapı malzemesinin Performans Beyanı (DoP)’na veya Yönetmelik kapsamındaki diğer gerekler ile uyumunu tehlikeye atmayacak gerekli tedbirlerin alınmasıyla yükümlüdür.
Yapı malzemelerini tedarik eden ve yapı malzemelerinin tedarik edildiği ekonomik aktörlerin iletişim bilgilerinin 10 yıl boyunca piyasa gözetim otoritesine sunulmasını sağlar.
Yetkili ulusal otorite tarafından talep edildiğinde ürün hakkındaki tüm gerekli bilgilerin sağlanmasını sağlar.

3. Son Kullanıcı Sorumlulukları
Son kullanıcılar, ortak Avrupa Sınıfı (Euroclasses) performanslarını bilmelidir. Herhangi bir ürünün performansı hakkında kaynak olarak, Performans Beyanı (DoP)’nı kullanabileceğini ve bu belgenin elektronik ortamda veya yazılı olarak erişilebilir olduğunu bilmekle yükümlüdür.
Tüm yapı uygulamalarında, ürün performanslarını göz önünde bulundurarak en uygun seçimi yapmalıdır. Belirli bir uygulama için bir ürünün doğru özelliklere sahip olduğunun garantisini verme yükümlülüğü tasarımcı, müteahhit ve yerel yönetimlerin sorumluluğundadır.
Uygulanabilir yasal gereklilikler hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
Mevcut Avrupa standartları ve uluslararası standartlarda tanımlanan performanslar ile ortak Avrupa Sınıfı (Euroclasses) performansları arasındaki ilişkiyi anlamalıdır ve CPR’da tesisatlandırmaya ilişkin herhangi bir değişiklik veya yeni bir gereklilik olmadığını bilmekle yükümlüdür.
Ulusal mevzuatları karşılamak koşuluyla tasarımcılar, şartname hazırlayanlar ve kullanıcılar yapı malzemelerinin performansları üzerinde kendi gerekliliklerini belirleyebilirler. Performans Beyanı (DoP)’nda yer alan teknik bilgiler, tasarımcılara ürünler arasında kıyaslama yapılabilme olanağı sağlar.

4. Düzenleyici ve Denetleyici Kurum Sorumlulukları
Türkiye için bu görev, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın sorumluluğundadır ve Bakanlık, kabloların yangına karşı gösterdiği performansların ulusal seviyede düzenlenmesine karar verir. Bakanlık, aynı zamanda ülkemizde yapı malzemeleri ile ilgili Ürün İrtibat Noktası’dır.
Herhangi bir yeni ulusal düzenlemede ortak Avrupa Sınıfı (Euroclasses) performanslarını kullanır. Hangi uygulamada hangi performans sınıfının geçerli olacağına karar verir.
Ulusal pazarda piyasa gözetim ve denetimini sağlar.

Türkçe English
Erse Kablo
CPR

Ekonomik Aktörler / Yükümlülükler

1. Üreticinin Sorumlulukları
İlgili standartlara uygun olarak performans beyanı düzenler ve ürünün beyan ettiği performansa uygun olduğuna ilişkin sorumluluğu üstlenir.
Performans beyanını elektronik veya yazılı kopyasını hazır bulundurur. Ürünün piyasaya arz edildiği tarihten itibaren 10 yıl boyunca belgelerin arşivlenmesini sağlar.
CE işaretini ve beraberindeki bilgileri standartlarda belirtilen formatta ürünün üzerine veya etiketine iliştirmekle yükümlüdür.
Üretimin sürekliliğini ve beyan edilen performansın doğruluğunu sağlamak, teknik şartname değişikliğini takip etmek, gerektiğinde bunları beyana yansıtmakla yükümlüdür.
Yetkili otoritelerle ve talepleri halinde işbirliği yapmakla yükümlüdür.
Geri çağırılan ve uygun olmayan ürünlere ilişkin tüm şikayet kayıtlarının tutulmasını ve dağıtıcıların geri çağırılan ürünlere ilişkin bilgilendirilmesini sağlar.

2. İthalatçı ve Dağıtıcı Sorumlulukları
İthalatçı ve dağıtıcının, ürünün tüm gerekliliklerinin üretici tarafından yerine getirilmiş olduğunu garanti etme yükümlülüğü vardır. Beyan edilen performansa uygun olmadığının değerlendirmesi durumunda ürünün piyasadan geri çekilmesini sağlar.
Dağıtıcı, yapı malzemesini piyasada bulundurmadan önce, gerektiği hallerde, ürünün CE işareti taşımasını, yönetmelik kapsamındaki gerekli belgelerin ürüne eşlik etmesini, güvenlik ve kullanım talimatlarının bulunmasını temin eder. 
Yapı malzemesinin depolama veya nakliye şartlarının, yapı malzemesinin Performans Beyanı (DoP)’na veya Yönetmelik kapsamındaki diğer gerekler ile uyumunu tehlikeye atmayacak gerekli tedbirlerin alınmasıyla yükümlüdür.
Yapı malzemelerini tedarik eden ve yapı malzemelerinin tedarik edildiği ekonomik aktörlerin iletişim bilgilerinin 10 yıl boyunca piyasa gözetim otoritesine sunulmasını sağlar.
Yetkili ulusal otorite tarafından talep edildiğinde ürün hakkındaki tüm gerekli bilgilerin sağlanmasını sağlar.

3. Son Kullanıcı Sorumlulukları
Son kullanıcılar, ortak Avrupa Sınıfı (Euroclasses) performanslarını bilmelidir. Herhangi bir ürünün performansı hakkında kaynak olarak, Performans Beyanı (DoP)’nı kullanabileceğini ve bu belgenin elektronik ortamda veya yazılı olarak erişilebilir olduğunu bilmekle yükümlüdür.
Tüm yapı uygulamalarında, ürün performanslarını göz önünde bulundurarak en uygun seçimi yapmalıdır. Belirli bir uygulama için bir ürünün doğru özelliklere sahip olduğunun garantisini verme yükümlülüğü tasarımcı, müteahhit ve yerel yönetimlerin sorumluluğundadır.
Uygulanabilir yasal gereklilikler hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
Mevcut Avrupa standartları ve uluslararası standartlarda tanımlanan performanslar ile ortak Avrupa Sınıfı (Euroclasses) performansları arasındaki ilişkiyi anlamalıdır ve CPR’da tesisatlandırmaya ilişkin herhangi bir değişiklik veya yeni bir gereklilik olmadığını bilmekle yükümlüdür.
Ulusal mevzuatları karşılamak koşuluyla tasarımcılar, şartname hazırlayanlar ve kullanıcılar yapı malzemelerinin performansları üzerinde kendi gerekliliklerini belirleyebilirler. Performans Beyanı (DoP)’nda yer alan teknik bilgiler, tasarımcılara ürünler arasında kıyaslama yapılabilme olanağı sağlar.

4. Düzenleyici ve Denetleyici Kurum Sorumlulukları
Türkiye için bu görev, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın sorumluluğundadır ve Bakanlık, kabloların yangına karşı gösterdiği performansların ulusal seviyede düzenlenmesine karar verir. Bakanlık, aynı zamanda ülkemizde yapı malzemeleri ile ilgili Ürün İrtibat Noktası’dır.
Herhangi bir yeni ulusal düzenlemede ortak Avrupa Sınıfı (Euroclasses) performanslarını kullanır. Hangi uygulamada hangi performans sınıfının geçerli olacağına karar verir.
Ulusal pazarda piyasa gözetim ve denetimini sağlar.

Türkçe English
Erse Kablo
CPR

Ekonomik Aktörler / Yükümlülükler

1. Üreticinin Sorumlulukları
İlgili standartlara uygun olarak performans beyanı düzenler ve ürünün beyan ettiği performansa uygun olduğuna ilişkin sorumluluğu üstlenir.
Performans beyanını elektronik veya yazılı kopyasını hazır bulundurur. Ürünün piyasaya arz edildiği tarihten itibaren 10 yıl boyunca belgelerin arşivlenmesini sağlar.
CE işaretini ve beraberindeki bilgileri standartlarda belirtilen formatta ürünün üzerine veya etiketine iliştirmekle yükümlüdür.
Üretimin sürekliliğini ve beyan edilen performansın doğruluğunu sağlamak, teknik şartname değişikliğini takip etmek, gerektiğinde bunları beyana yansıtmakla yükümlüdür.
Yetkili otoritelerle ve talepleri halinde işbirliği yapmakla yükümlüdür.
Geri çağırılan ve uygun olmayan ürünlere ilişkin tüm şikayet kayıtlarının tutulmasını ve dağıtıcıların geri çağırılan ürünlere ilişkin bilgilendirilmesini sağlar.

2. İthalatçı ve Dağıtıcı Sorumlulukları
İthalatçı ve dağıtıcının, ürünün tüm gerekliliklerinin üretici tarafından yerine getirilmiş olduğunu garanti etme yükümlülüğü vardır. Beyan edilen performansa uygun olmadığının değerlendirmesi durumunda ürünün piyasadan geri çekilmesini sağlar.
Dağıtıcı, yapı malzemesini piyasada bulundurmadan önce, gerektiği hallerde, ürünün CE işareti taşımasını, yönetmelik kapsamındaki gerekli belgelerin ürüne eşlik etmesini, güvenlik ve kullanım talimatlarının bulunmasını temin eder. 
Yapı malzemesinin depolama veya nakliye şartlarının, yapı malzemesinin Performans Beyanı (DoP)’na veya Yönetmelik kapsamındaki diğer gerekler ile uyumunu tehlikeye atmayacak gerekli tedbirlerin alınmasıyla yükümlüdür.
Yapı malzemelerini tedarik eden ve yapı malzemelerinin tedarik edildiği ekonomik aktörlerin iletişim bilgilerinin 10 yıl boyunca piyasa gözetim otoritesine sunulmasını sağlar.
Yetkili ulusal otorite tarafından talep edildiğinde ürün hakkındaki tüm gerekli bilgilerin sağlanmasını sağlar.

3. Son Kullanıcı Sorumlulukları
Son kullanıcılar, ortak Avrupa Sınıfı (Euroclasses) performanslarını bilmelidir. Herhangi bir ürünün performansı hakkında kaynak olarak, Performans Beyanı (DoP)’nı kullanabileceğini ve bu belgenin elektronik ortamda veya yazılı olarak erişilebilir olduğunu bilmekle yükümlüdür.
Tüm yapı uygulamalarında, ürün performanslarını göz önünde bulundurarak en uygun seçimi yapmalıdır. Belirli bir uygulama için bir ürünün doğru özelliklere sahip olduğunun garantisini verme yükümlülüğü tasarımcı, müteahhit ve yerel yönetimlerin sorumluluğundadır.
Uygulanabilir yasal gereklilikler hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
Mevcut Avrupa standartları ve uluslararası standartlarda tanımlanan performanslar ile ortak Avrupa Sınıfı (Euroclasses) performansları arasındaki ilişkiyi anlamalıdır ve CPR’da tesisatlandırmaya ilişkin herhangi bir değişiklik veya yeni bir gereklilik olmadığını bilmekle yükümlüdür.
Ulusal mevzuatları karşılamak koşuluyla tasarımcılar, şartname hazırlayanlar ve kullanıcılar yapı malzemelerinin performansları üzerinde kendi gerekliliklerini belirleyebilirler. Performans Beyanı (DoP)’nda yer alan teknik bilgiler, tasarımcılara ürünler arasında kıyaslama yapılabilme olanağı sağlar.

4. Düzenleyici ve Denetleyici Kurum Sorumlulukları
Türkiye için bu görev, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın sorumluluğundadır ve Bakanlık, kabloların yangına karşı gösterdiği performansların ulusal seviyede düzenlenmesine karar verir. Bakanlık, aynı zamanda ülkemizde yapı malzemeleri ile ilgili Ürün İrtibat Noktası’dır.
Herhangi bir yeni ulusal düzenlemede ortak Avrupa Sınıfı (Euroclasses) performanslarını kullanır. Hangi uygulamada hangi performans sınıfının geçerli olacağına karar verir.
Ulusal pazarda piyasa gözetim ve denetimini sağlar.

Erse Kablo Erse Kablo Erse Kablo Erse Kablo Erse Kablo Erse Kablo