CPR

Sıkça Sorulan Sorular

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’nin uygulanmasının zamanlaması Avrupa Birliği’nde ve diğer ülkelerde nasıl olacaktır? Hangi ülkelerde ne zaman başlaması planlanmıştır?
CPR, 1 Temmuz 2013‘de zorunlu olarak yürürlüğe girdi. Ancak uyumlaştırılmış standartlar konusunda boşluk bulunmaktadır. Örneğin: EN 50575 ve  EN 13501-6 tasarı halinde ve 2014 Şubat ayında tahmini yayımlanacaktır. Sistemin oturması 2015 yılını bulabilir.
 
Kabloların yangına karşı performans beyanları ve CE işaretlemesinin yapılması, 1 Temmuz 2017’de Avrupa Birliği Ülkeleri’nde zorunlu hale gelmiştir.

Sınıflandırmanın tanımlandığı bir ülke için örnek bir çalışma ve hangi sınıf nerede uygulanacaktır?
Kablolar konusunda performans sınıflandırılmasını her ülke kendisi belirleyecek, ama Türkiye açısından Avrupa’da kabul görmüş sınıflandırma örnek alınacaktır.
Görüşümüze göre, yapıların kapalı bölümlerine A1, B1ca,  B2ca, C ve D sınıfları dışında kablo girmemelidir.

İnşaat işlerinde, yapıların değişik bölümlerinde hangi yangına tepki performansını sağlayan kabloların kullanılacağı, yönetmelik ve kanunlarla belirlenmektedir. Ülkemizde bu görev, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na verilmiştir. Bu kapsamda, binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelikte; elektrik tesisatı ve kablolarla ilgili bölümlerde, CPR çerçevesinde revizyonlar yapılmalıdır. Mühendislik hizmeti veren kişi ve kurumların da bu konuda bilinçlenmesi, malzeme seçiminde doğru karar alması, sonraki dönemlerde oluşabilecek can ve mal kayıplarını engelleyecek, olası hukuksal yaptırımların önüne geçecektir.

Hangi kablonun nerede kullanılacağının beyanı, Bakanlık tarafından resmi olarak bu tarihe kadar yapılmasa da, bazı taahhüt ve proje firmaları bu konuda yazılar yayınlayıp şartnamelerinde bazı taleplerde bulunmuşlardır.

  Language
CPR

Sıkça Sorulan Sorular

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’nin uygulanmasının zamanlaması Avrupa Birliği’nde ve diğer ülkelerde nasıl olacaktır? Hangi ülkelerde ne zaman başlaması planlanmıştır?
CPR, 1 Temmuz 2013‘de zorunlu olarak yürürlüğe girdi. Ancak uyumlaştırılmış standartlar konusunda boşluk bulunmaktadır. Örneğin: EN 50575 ve  EN 13501-6 tasarı halinde ve 2014 Şubat ayında tahmini yayımlanacaktır. Sistemin oturması 2015 yılını bulabilir.
 
Kabloların yangına karşı performans beyanları ve CE işaretlemesinin yapılması, 1 Temmuz 2017’de Avrupa Birliği Ülkeleri’nde zorunlu hale gelmiştir.

Sınıflandırmanın tanımlandığı bir ülke için örnek bir çalışma ve hangi sınıf nerede uygulanacaktır?
Kablolar konusunda performans sınıflandırılmasını her ülke kendisi belirleyecek, ama Türkiye açısından Avrupa’da kabul görmüş sınıflandırma örnek alınacaktır.
Görüşümüze göre, yapıların kapalı bölümlerine A1, B1ca,  B2ca, C ve D sınıfları dışında kablo girmemelidir.

İnşaat işlerinde, yapıların değişik bölümlerinde hangi yangına tepki performansını sağlayan kabloların kullanılacağı, yönetmelik ve kanunlarla belirlenmektedir. Ülkemizde bu görev, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na verilmiştir. Bu kapsamda, binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelikte; elektrik tesisatı ve kablolarla ilgili bölümlerde, CPR çerçevesinde revizyonlar yapılmalıdır. Mühendislik hizmeti veren kişi ve kurumların da bu konuda bilinçlenmesi, malzeme seçiminde doğru karar alması, sonraki dönemlerde oluşabilecek can ve mal kayıplarını engelleyecek, olası hukuksal yaptırımların önüne geçecektir.

Hangi kablonun nerede kullanılacağının beyanı, Bakanlık tarafından resmi olarak bu tarihe kadar yapılmasa da, bazı taahhüt ve proje firmaları bu konuda yazılar yayınlayıp şartnamelerinde bazı taleplerde bulunmuşlardır.

  Language
CPR

Sıkça Sorulan Sorular

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’nin uygulanmasının zamanlaması Avrupa Birliği’nde ve diğer ülkelerde nasıl olacaktır? Hangi ülkelerde ne zaman başlaması planlanmıştır?
CPR, 1 Temmuz 2013‘de zorunlu olarak yürürlüğe girdi. Ancak uyumlaştırılmış standartlar konusunda boşluk bulunmaktadır. Örneğin: EN 50575 ve  EN 13501-6 tasarı halinde ve 2014 Şubat ayında tahmini yayımlanacaktır. Sistemin oturması 2015 yılını bulabilir.
 
Kabloların yangına karşı performans beyanları ve CE işaretlemesinin yapılması, 1 Temmuz 2017’de Avrupa Birliği Ülkeleri’nde zorunlu hale gelmiştir.

Sınıflandırmanın tanımlandığı bir ülke için örnek bir çalışma ve hangi sınıf nerede uygulanacaktır?
Kablolar konusunda performans sınıflandırılmasını her ülke kendisi belirleyecek, ama Türkiye açısından Avrupa’da kabul görmüş sınıflandırma örnek alınacaktır.
Görüşümüze göre, yapıların kapalı bölümlerine A1, B1ca,  B2ca, C ve D sınıfları dışında kablo girmemelidir.

İnşaat işlerinde, yapıların değişik bölümlerinde hangi yangına tepki performansını sağlayan kabloların kullanılacağı, yönetmelik ve kanunlarla belirlenmektedir. Ülkemizde bu görev, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na verilmiştir. Bu kapsamda, binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelikte; elektrik tesisatı ve kablolarla ilgili bölümlerde, CPR çerçevesinde revizyonlar yapılmalıdır. Mühendislik hizmeti veren kişi ve kurumların da bu konuda bilinçlenmesi, malzeme seçiminde doğru karar alması, sonraki dönemlerde oluşabilecek can ve mal kayıplarını engelleyecek, olası hukuksal yaptırımların önüne geçecektir.

Hangi kablonun nerede kullanılacağının beyanı, Bakanlık tarafından resmi olarak bu tarihe kadar yapılmasa da, bazı taahhüt ve proje firmaları bu konuda yazılar yayınlayıp şartnamelerinde bazı taleplerde bulunmuşlardır.

  Language
CPR

Sıkça Sorulan Sorular

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’nin uygulanmasının zamanlaması Avrupa Birliği’nde ve diğer ülkelerde nasıl olacaktır? Hangi ülkelerde ne zaman başlaması planlanmıştır?
CPR, 1 Temmuz 2013‘de zorunlu olarak yürürlüğe girdi. Ancak uyumlaştırılmış standartlar konusunda boşluk bulunmaktadır. Örneğin: EN 50575 ve  EN 13501-6 tasarı halinde ve 2014 Şubat ayında tahmini yayımlanacaktır. Sistemin oturması 2015 yılını bulabilir.
 
Kabloların yangına karşı performans beyanları ve CE işaretlemesinin yapılması, 1 Temmuz 2017’de Avrupa Birliği Ülkeleri’nde zorunlu hale gelmiştir.

Sınıflandırmanın tanımlandığı bir ülke için örnek bir çalışma ve hangi sınıf nerede uygulanacaktır?
Kablolar konusunda performans sınıflandırılmasını her ülke kendisi belirleyecek, ama Türkiye açısından Avrupa’da kabul görmüş sınıflandırma örnek alınacaktır.
Görüşümüze göre, yapıların kapalı bölümlerine A1, B1ca,  B2ca, C ve D sınıfları dışında kablo girmemelidir.

İnşaat işlerinde, yapıların değişik bölümlerinde hangi yangına tepki performansını sağlayan kabloların kullanılacağı, yönetmelik ve kanunlarla belirlenmektedir. Ülkemizde bu görev, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na verilmiştir. Bu kapsamda, binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelikte; elektrik tesisatı ve kablolarla ilgili bölümlerde, CPR çerçevesinde revizyonlar yapılmalıdır. Mühendislik hizmeti veren kişi ve kurumların da bu konuda bilinçlenmesi, malzeme seçiminde doğru karar alması, sonraki dönemlerde oluşabilecek can ve mal kayıplarını engelleyecek, olası hukuksal yaptırımların önüne geçecektir.

Hangi kablonun nerede kullanılacağının beyanı, Bakanlık tarafından resmi olarak bu tarihe kadar yapılmasa da, bazı taahhüt ve proje firmaları bu konuda yazılar yayınlayıp şartnamelerinde bazı taleplerde bulunmuşlardır.